Přihlášení

>> Zapomenuté heslo

>> Registrace

Úřední hodiny

Kancelář Pávov

Úterý1300 – 1430
Středa1330 – 1430
Čtvrtek (sudý t.)1300 – 1430

Alfatex

Úterý1300 – 1430

Humpolecká

Čtvrtek (lichý t.)1300 – 1430

Melichar Ladislav

tel.: 730 846 603
nebo klapka: 2166

Bence Roman

tel.: 730 846 604
nebo klapka: 3232

Program kina


Pro naše členy nabízíme slevněné vstupné

Představení II. ZO OS KOVO BOSCH Jihlava

kovo_jpg._195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ZO OS KOVO BOSCH Jihlava, vznikla 11. dubna 2005 zápisem do rejstříku organizačních jednotek OS KOVO. Nejvyšším orgánem II.ZO OS KOVO BOSCH JIHLAVA je členská schůze, případně konference. Mezi konferencemi je činnost ZO řízena výborem ZO.

 

II. ZO OS KOVO vznikla na základě neuspokojivého zastupování zaměstnanců stávajícími organizacemi !

 

 

Výbor II. ZO OS KOVO BOSCH JIHLAVA je statutárním orgánem vykonávajícím právní subjektivitu a jednajícím jménem II.ZO OS KOVO BOSCH JIHLAVA. Je složen z dévíti členů, tvoří ho předseda, dva místopředsedové, hospodář, člen zodpovědný za oblast BOZP a členové výboru. Jednotlivý členové výboru jsou z řad dělníků i THP, zastoupené jsou různé profese zástupce hlavního mistra, směnový mistr, seřizovač, referent vstupní kontroly, koordinátor kvality, nástrojař, pracovník měrového střediska i montážní dělník. Díky takto široce profesně složenému výboru jsme schopni efektivně prosazovat zájmy zaměstnanců BOSCH Diesel Jihlava.

 

Ze zákona zastupujeme v případech týkající se všech, nebo většího počtu pracovníků všechny zaměstnance, tedy i ty odborově neorganizované. Mezi ty nejdůležitější patří kolektivní vyjednávání, jednání o směnných modelech, době čerpání dovolené, propouštění, spolurozhodujeme se zaměstnavatelem zda lze hodnotit nepřítomnost zaměstnance v práci jako neomluvenou absenci, oblast bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odškodnění pracovních úrazů a jiné.

 

Dalším důležitým úkolem odborové organizace je zastupování svých členů v jejich individuálních nárocích, případně sporech se zaměstnavatelem. Členové II. ZO OS KOVO se na nás obrací i v případech, kdy jsou ve sporu se svým nadřízeným. Ve všech výše zmíněných záležitostech nekompromisně prosazujeme dodržování zákonů ČR. Členové naší organizace mají bezplatné právní poradenství, které nám zajišťuje odborový svaz KOVO prostřednictvím regionálních pracovišť a právníků OS KOVO. Míra úspěšnosti v jednání je poté úplně na jiné úrovni, než když stojí zaměstnanec proti zaměstnavateli sám.