informace k návštěvě z Krajské hygienické stanici: (27.03.2020)

Dobrý den,

v souvislosti s prvním pozitivně testovaným zaměstnancem JhP na koronavirus nás včera navštívily ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice (KHS) Kraje Vysočina a vedoucí oddělení protiepidemického pracoviště v Jihlavě. Společně se zástupci oddělení JhP/HSE, -HRL a -MFH byla provedena prohlídka pracoviště, haly a ostatních prostor, ve kterých se zaměstnanec s pozitivním testem na koronavirus pohyboval. Společnost Bosch zástupcům KHS představila veškerá preventivní opatření proti zabránění šíření koronaviru v našem závodě. Zástupci KHS velmi pozitivně hodnotili všechna opatření, která náš závod pro své zaměstnance dosud zavedl. Z jejich strany byly vyzdvihnuty zejména: plošné nasazení dezinfekcí, zavedená opatření v jídelnách a především profesionální nastavení postupů pro případ, kdy zaměstnanec ohlásí zdravotní potíže. Ocenili také „trasování'' (dohledávání) dalších osob, se kterými byl dotyčný v kontaktu.
Intenzivní výměna informací a vzájemná spolupráce mezi firmou Bosch a KHS bude probíhat i nadále.
Děkujeme všem zaměstnancům za vzorný přístup a dodržování všech opatření.

 

 

>> Zpět do historie novinek <<