Aktuální informace- prohlášení : (20.03.2020)

Vážení zaměstnanci,

v současné chvíli zažíváme náročné časy.

V celém světě, včetně Evropy a České republiky, dochází k šíření koronaviru. Tato výjimečná situace není jednoduchá a představuje náročnou výzvu nejen pro Vás, jako občany, Vaše rodiny, ale i pro naši společnou firmu.

Určitě jste zaregistrovali, že firma BOSCH DIESEL s.r.o. přijala v posledních dvou týdnech řadu preventivních opatření a pravidel, aby tak co nejvíce minimalizovala riziko šíření koronaviru v rámci závodu. Ochrana zdraví našich zaměstnanců stojí pro nás všechny na prvním místě a k tomuto cíli směřují i veškerá doposud uskutečněná opatření. Zároveň je pro nás také velmi důležitá naše firma, zachování její stability, včetně pracovních míst, a to jak v současnosti, tak i v budoucnosti. Veškerá naše rozhodnutí z uplynulých dnů jsme tak činili s rozvahou a přihlédnutím k aktuálnímu vývoji.

Ve středu 18. března 2020, proběhlo intenzivní jednání mezi vedením firmy a zástupci odborových organizací.

Diskutovali jsme o stávající situaci a dalších plánovaných opatřeních, mezi která patří například:

- navýšení zásob desinfekčních prostředků a zajištění jejich přerozdělování,
- pořízení ochranných dýchacích roušek a jejich postupná distribuce,
- zkrácení pracovních směn za účelem omezení kontaktu mezi pracovníky na nezbytné minimum,
- odstranění plateb v hotovosti v podnikových jídelnách, omezení nabídky výběru jídel za účelem urychlení výdeje stravy. Zaměstnance z kanceláří budeme žádat, aby jedli na svých pracovištích, a tím tak pomohli zmírnit zátěž podnikových jídelen,
- měření tělesné teploty ve výrobních halách, resp. na našich pracovištích

Obě strany se shodly, že již přijatými a také veškerými dalšími plánovanými opatřeními minimalizujeme možná zdravotní rizika, a zároveň zajistíme další stabilní chod firmy.
V současné době proto neuvažujeme o omezení výroby či plošném uzavření. Tyto kroky doposud realizovalo několik velkých zaměstnavatelů, podle našeho názoru byly ale příčinou také poklesy množství.
Situaci však denně sledujeme a v případě potřeby jsme schopni bezprostředně uzpůsobit naše opatření.

Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Vedení firmy (JhP/PC, JhP/PT) a zástupci odborových organizací (KOVO I - L. Melichar, KOVO II - R. Bence)

 

>> Zpět do historie novinek <<