Info 17.3.2020: (17.03.2020)

(informace je dostupná i v PDF v příloze)

 

                   17.3.2020

ODBORY KOVO I. zaměstnancům JhP

 

-         Čtvrtletní schůzka – doplnění informace

Ekonomický ředitel představil aktuální zakázkovou situaci. V oblasti výrobků pro osobní automobily se pohybujeme nadále na nízké úrovni jako v loňském roce. V prognóze se poprvé odráží také pokles výrobků pro nákladní automobily, projevující se zejména ve výrobě Railů a CRI. 1. a 2. čtvrtletí je celkově silné, což platí pro všechny výrobky. Výrazný pokles bude následovat od 06.2020 a dále ve 3. čtvrtletí. K tomuto negativnímu vývoji se přidávají problémy ve struktuře. Někteří významní zákazníci požadují výrobu Railů v Číně a Indii. Na obrábění Railů nadále budeme pokračovat v modelu 20S, díky náhradě externí dodavatelů vlastní výrobou. To ale neplatí pro montáž. Pokud se v druhé polovině roku plánované počty kusů nezvýší, budeme reagovat úpravou počtu agenturních zaměstnanců, např. prostřednictvím fluktuace.

 

-         Kolektivní vyjednávání

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni přerušit kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem. V jednáních budeme pokračovat, jakmile se situace vyřeší.

 

 -         Příprava krizových plánů BOSCH ve věci SARS-nCoV-2

Zaměstnavatel připravil krizové plány pro případ podezření anebo odhalení zaměstnance s příznaky COVID-19. K plánované schůzce 12.3.2020 (přes Skype) byli přizváni i zástupci zaměstnanců.

Této se ze strany odborů účastnili kolega Melichar (KOVO I) a kolega Petr Nesměrák (ERZ).

Zaměstnavatel nám předložil plány pro případ nutné evakuace a rozhodovací diagram pro postup v případě podezření z nákazy zaměstnance na pracovišti.

 

-         Nácvik evakuace výroby

Dne 16.3.2020 se na ML1 (CP3) uskutečnil nácvik evakuace zaměstnanců z pracoviště, v případě podezření nakaženého zaměstnance.

Evakuace byla provedena hasiči a odpovědnými zaměstnanci výrobního úseku za dozoru odborů v zastoupení (KOVO I, ERZ).

Musíme poděkovat všem zaměstnancům výroby, kteří se nácviku účastnili za jejich vynikající spolupráci.

 

-         Distribuce desinfekce

Po dohodě s KOVO I  zaměstnavatel začal po pokrytí výrob, distribuovat desinfekční prostředky i mimo jídelny a svačinárny i do nevýrobních úseků JhP.

Jelikož desinfekční prostředky nejdou na trhu k dispozici, začali tuto zaměstnanci HSE vyrábět dle receptu WHO sami v laboratoři na závodě III.

 

-         Roušky (ústenky pro zaměstnance)

Na základě častých dotazů zaměstnanců na odbory, zda zaměstnavatel bude poskytovat roušky, můžeme sdělit následující.

Oddělení HSE zajistilo přednostní nákup těchto pomůcek pro zaměstnance. KOVO I je v kontaktu s výrobcem těchto ústenek abychom podpořili snahy zaměstnavatele.

 

Prosíme všechny zaměstnance o dodržování základních hygienických pravidel a dalších instrukcí MZČR a společnosti Bosch tak, abychom tuto situaci všichni ve zdraví přečkali.

Myslete při tom i na své členy rodiny a buďte prosím ohleduplní i ke svým kolegům, kteří mohou mít doma své blízké, kteří mohou být oslabeni a následky nemoci by pro ně mohly být fatální.

 

 


 

KOVO I (Melichar), ERZ (Nesměrák)

Ke stažení:

** Pokud se Vám nedaří otevřít přiložený soubor, je nutné nainstalovat Adobe Reader. Instalační balíček včetně návodu naleznete zde.

 

>> Zpět do historie novinek <<