Návrat z Itálie: (12.03.2020)

Vážení kolegové,

předáváme Vám informaci vedení společnosti ohledně zaměstnanců, kteří se vrátí z Itálie.

 

Respektujte prosím nařízení firmy!

 

KOVO I

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dobrý den,
zasíláme Vám důležité informace týkající se návratu z Itálie:

 

 

 

NAŘÍZENÍ  MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

 


POKUD JSTE SE VRÁTILI V OBDOBÍ OD 7. 3. 2020 Z ITÁLIE, POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo lékařství pro děti a dorost, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

 

 

 

Pro zaměstnance, kteří se vrátili od 7. 3. 2020 z Itálie, platí povinnost bezprostředně po návratu do ČR oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Těmto zaměstnancům je ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR nařízena 14denní karanténa, tzn. dočasná pracovní neschopnost! Pro tyto zaměstnance tedy neplatí předchozí domluva se zaměstnavatelem, např. Home Office, rušená směna v KPD apod.

 

 

 

NAŘÍZENÍ  JhP

 

POKUD JSTE SE VRÁTILI DO 6. 3. 2020 ZE SEVERU ITÁLIE, POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

 

Zaměstnanci, kteří se vrátili ze severní části Itálie do České republiky do 6. 3. 2020, zůstávají doma dle předchozího rozhodnutí zaměstnavatele v „karanténě“ v délce 14 dnů. V těchto případech platí předchozí domluva zaměstnance s nadřízeným (např. rušená směna v KPD, Home Office apod.).

 

>> Zpět do historie novinek <<