Kolektivní vyjednávání: (17.02.2020)

 

Dne 13. 02. 2020 v 9:00 hod. bylo za účasti zástupců zaměstnanců, ekonomického ředitele a vedoucího personálního oddělení zahájeno kolektivní vyjednávání o navýšení mezd a zaměstnaneckých benefitů v roce 2021.

 

 Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno na základě požadavků OS KOVO, který zaměstnavatel obdržel písemně.

 

 Obě strany si během jednání ujasnily některé formulace tak, aby význam návrhů byl oběma stranami chápán shodně.

 

 

 

Jako protinávrh zaměstnavatel prezentoval následující návrh od 1. 1. 2021:

 

 

 

1) Navýšení tarifních mezd o 3,0%

 

2) ASR (GED) ve výši 1,0%

 

3) CPrP 0,4-1,6 měsíční tarifní mzdy

 

4) Aktualizace dotovaných cen jídla v souladu s platnou smlouvou se Sodexo

 

5) Zrušení náhrady mzdy ve výši 33% prům. výdělku za první 3 dny nemoci

 

Odbory KOVO návrh zaměstnavatele nepřijaly. Mimo jiné odbory nesouhlasí, aby   25% přidání do mezd šlo  do ASR (individuáln

 

>> Zpět do historie novinek <<