Konto živelných pohrom OS KOVO

I v roce 2019 mohou členové odborů KOVO Bosch čerpat finanční prostředky z konta živelných pohrom v případě v případě škody na majetku při živelných pohromách !!!

 

Je třeba mít fotodokumentaci škodní události a pokud možno doložit stav před škodou.

V případě potřeby kontaktujte kteréhokoliv člena VZO (viz kontakty KOVO).