Přihlášení

>> Zapomenuté heslo

>> Registrace

Úřední hodiny

Kancelář Pávov

Úterý1300 – 1430
Středa1330 – 1430
Čtvrtek (sudý t.)1300 – 1430

Alfatex

Úterý1300 – 1430

Humpolecká

Čtvrtek (lichý t.)1300 – 1430

Melichar Ladislav

tel.: 730 846 603
nebo klapka: 2166

Bence Roman

tel.: 730 846 604
nebo klapka: 3232

Program kina


Pro naše členy nabízíme slevněné vstupné

Členské výhody odborů KOVO

Členské výhody dle zásad hospodaření pro rok 2013

Odborová organizace pro naše odboráře chystá každým rokem spoustu výhod a bonusů.

V jednotlivých podsekcích naleznete členské výhody pro jednotlivé období.

 

  • Lékárna 2013 - plánuje se září, říjen,listopad.

člen ZO OS KOVO obdrží poukázku do lékárny v hodnotě 400,-Kč na výběr léků dle
vlastního výběru.

  • Příspěvek na dětskou rekreaci dítěte člena

Na základě předložení poukazu na dětskou rekreaci dítěte do 15 let věku bude poskytnut
členu příspěvek ve výši 500,- Kč na dítě člena a rok. Podmínkou pro výplatu příspěvku je
členství člena v ZO v trvání nejméně 3 měsíců.

  • Příspěvek při narození dítěte nebo osvojení dítěte členem

Na základě předložení rodného listu dítěte člena nebo dokladu potvrzujícím osvojení dítěte
členem, bude poskytnut členu příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Podmínkou pro výplatu
příspěvku je členství člena v ZO v trvání nejméně 6 měsíců.

  • Příspěvek na úhradu rehabilitace, masáží,návštěvu fitness a bazénů

Příspěvek bude poskytnut členům ZO 1x ročně v celkové částce maximálně 500,-Kč ročně, na
základě předložení faktury hospodáři se všemi náležitostmi daňového dokladu (může být
doloženo několika doklady, ale musí být předloženy najednou);
Nebo místo rehabilitace,masáží a podobných zařízení může být nahrazeno dokladem o
zaplacení dioptrických brýlí-proplaceno bude v té samé výši.

  • Příspěvek při dosažení významného životního jubilea

Členovi ZO bude poskytnut při dosažení významného, tj. 50 a 60 let věku, finanční příspěvek
nebo věcný dar ve výši 1.000,- Kč. Podnět k výplatě podává člen ZO u VZO.

  • Příspěvek při odchodu do důchodu

člen ZO při odchodu do starobního důchodu obdrží finanční příspěvek, nebo věcný dar ve
výši 1.000,-Kč.